Att skriva sin framtid

thefuture

Nu när vi har tittat på vilka våra värderingar är och fått en överblick över det förflutna med hjälp av tidslinjen är det dags att hitta framåt.

Jag tror att vi måste ha en plan, sträva efter något som känns värdefullt för att vi ska orka med det här livet med alla dess med- och motgångar. Som en vägvisare när vi känner oss vilse, som en fyr i mörkret.

Har man ett konkret mål, som är i linje med sina värderingar, behöver man inte fråga sig “vad är meningen med allt detta?” eller “vart är jag på väg?”. Man vet, och jobbar aktivt och medvetet för att komma dit.

När vi definierar vad vi vill med framtiden är det också nyttigt att definiera vad vi INTE vill. Så att vi kan undvika det.

Övning:

Använd 15 minuter till att “freeflow”-skriva om hur du absolut INTE vill att din framtid ska se ut. Freeflow-skrivande innebär att du sätter en klocka på 15 minuter och skriver oavbrutet den tiden, bry dig inte om grammatik eller stavfel eller ens så mycket om innehåll. Sluta bara inte skriva. Du kan renskriva detta sen och fundera på vad du skrev och vad det betyder.

Gör sedan samma övning, skriv 15 minuter om vad du VILL ska hända i framtiden. Hur ditt ideala liv ser ut?

Läs genom de två texterna, med dessa som grund kan du börja göra en konkret plan för hur du ska nå din önskade framtid och hur du ska undvika din mardrömsframtid.

 

My Ström-Rantamäki, praktikant på KRAN

Annonser

Livslinjen/Tidslinjen

Jag gjorde själv värderingstestet som jag länkade till i förra inlägget. Den positiva egenskap som kom högst på listan var ”perspektiv”, förmågan att se saker från olika synvinklar.  Detta kan ha att något att göra med varför jag tycker så mycket om nästa övning; tidslinjen.

När man ritar upp sitt liv på en tidslinje blir det överskådligt. Man ser det från ett annat perspektiv. På ett papper är livet i behändigt hanterbart format.

Samtidigt slogs jag av tyngden av flera livshändelser, hur händelse efter händelse sliter bort mattan under en, formar en och leder en till att göra bättre val för framtiden.

Jag rekommenderar varmt att göra en tidslinje över ert liv.

Så här gjorde jag:

  1. Spendera ca 15 – 30 min för att skriva ner händelser i livet som varit betydelsefulla. Både positiva, stabila och negativa saker. En bra historia är flerdimensionell, konflikter och motgångar är det som gör en berättelse intressant. Försök att sätta in något ungefär vartannat år.
  2. Sätt sedan händelserna i kronologisk ordning och skriv ungefär hur gammal du var.
  3. Ta ett papper och lägg det horisontellt, rita en linje tvärs över pappret med födelseåret till vänster och nuvarande år till höger. Dela den sedan på mitten, och skriv där vilket år som är helt i mitten på ditt liv. Jag är född 1987, så mitt ”mitten år” är 2002. (mitt födelseår (1987) plus min ålder (30) delat på två (15) = 2002.)
  4. Placera sedan in händelserna på linjen, om du vill kan du placera upplevelser du tolkar som negativa under linjen och händelser du tolkar som positiva över linjen.

 

Livslinje

 

My Ström-Rantamäki, praktikant på KRAN

Välkommen!

Varmt välkommen till KRAN:s nya blogg! Här kommer ni bland annat att få ta del av vad vi har på gång på förbundet samt läsa tankeväckande inlägg av våra erfarenhetsexperter.

Vår hemsida med all information om förbundet hittas även i fortsättningen på adressen kran.fi.

Värderingar

varderingar

Vad är viktigt för dig? Vi har alla olika saker som vi tycker är värdefulla. Vad vi anser vara meningsfullt och rätt styr våra handlingar och beteende. Skapar våra liv, ligger till grund för våra reaktioner.

När vi berättar en historia är det viktigt att veta vem ”jag” är som berättar och varför jag gör/har gjort de val jag har. Vilka är mina värderingar och handlar jag efter dem? Hur kändes det de gånger jag handlat mot mina värderingar?

Varför är det viktigt att vara medveten om sina värderingar? När vi vet vad som är viktigt för oss och vad vi tycker är rätt så kan vi lättare göra val, stå för våra åsikter och vara stolta och självsäkra.

Gå in på http://nykraft.pro.viasurvey.org och gör testet för att bli medveten om dina värderingar och positiva sidor!

Testet är vetenskapligt grundat och används bland annat av Lunds Universitet i utbildningssyfte.

My Ström-Rantamäki, praktikant på KRAN

Vilken är din historia?

Vi börjar nu ett nytt projekt här om berättande. Det finns få människor som inte tycker om en bra berättelse, om det så är en bok, en film eller något en släkting berättat för en. En bra berättelse har något, som fångar, som trollbinder, som lär en något nytt, om världen och en själv.

Jag och deltagarna i projektet ska tillsammans under de kommande veckorna utforska vad deras personliga berättelse är. Vad som rör dem och i och med det kan röra andra.

Berättelser, sagor och myter har i alla tider används för att inspirera, varna och underhålla. Att lyssna på någon annans berättelse är ett säkert sätt att utforska områden och situationer man kanske inte själv har varit i och på så sätt få insikt i andras liv och känslor. Öka sin empati.

Alla deltagarna har någon slags egna erfarenheter av missbruk och/eller psykisk ohälsa och är redo att dela med världen vad de lärt sig och hur det gick till.

Välkommen att följa med på vår resa här på bloggen, jag kommer att lägga upp inlägg och övningar som kan göras på egen hand parallellt med vårt arbete.

Alla människor har en historia som är värd att berättas, vilken är din?

yourstory

My Ström-Rantamäki, praktikant på KRAN