Evenemang

Juni
6.6-7.6. Rusmedelsdagarna på Kulturhuset i Helsingfors.

Augusti
7.8-12.8. KRAN ordnar semestervecka för f d missbrukare i samarbete med Svenska semesterförbundet i Finland rf. I år hålls en semestervecka med rofylld och naturnära inkvartering i  Labbnäs semesterhem mitt på Kimitoön. Ansök senast 18.6 på www.semester.fi/ansokan. Info: emma-lena.lyback@kran.fi, tfn: 050 578 0709.

25.8 Deadline för ansökan till KRAN:s erfarenhetsexpertutbildning som börjar i Åbo i oktober 2017. Utbildningen är till för dig som har haft problem med missbruk och/eller psykisk ohälsa eller är närstående till dessa personer. Info och anmälan: emma-lena.lyback@kran.fi, tfn: 050 578 0709.

September
8-10.9. Retreat för närstående på Snoan. Välkommen till Snoan på gratis retreat med temat ”Vila i mig”. Du som är närstående till missbrukare (spelberoende, alkoholist etc) kom och få styrka av tystnaden och naturen i Lappvik. Arrangör: KRAN rf. Anmälan senast 31.8: Emma-Lena Lybäck, tfn: 050 578 0709 eller emma-lena.lyback@kran.fi

November
7.11. Minnestillställning i Gamla kyrkan i Helsingfors kl. 18 till minne av dem som gått bort p.g.a. drogmissbruk. Arrangörer bl.a. KRAN rf, Irti Huumeista ry, Tukikohta ry, Stop Huumeille och Helsingin seurakuntayhtymä.

14.11. Varmt välkommen på KRAN:s 35-års jubileumsseminarium i festsalen på G18! I festseminariet deltar bl.a. rikssvenska gästföreläsare och erfarenhetsexpert med performance om Ljus och mörker. Info och anmälan: emma-lena.lyback@kran.fi, tfn: 050 578 0709.

21.11. KRAN:s höstseminarium.

Alkoholreformens bortglömda följder

Det är många som kritiserar förslaget till ny alkohollag. Bland kritikerna hittas bland annat polisen som varnar för att polisens resurser inte kommer att räcka till om lagen träder i kraft, forskare som varnar för att konsumtionen och därmed också folkhälsoproblemen kommer att öka, och till och med svenska Systembolaget som är oroade för vad lagen kommer att leda till.

KRAN:s koordinator deltog häromdagen i ett seminarium med rubriken ”Alkoholilain kokonaisuudistus – unohdetut totuudet”, där man bland annat tog upp de orosmoment som finns om lagförslaget träder i kraft.

unohdetut totuudet

I anförandena konstaterades bland annat att Finland går emot utvecklingen i Europa. I många andra länder har man på senare år satsat på en mer restriktiv alkoholpolitik, medan den finländska alkoholpolitiken går i en mer liberal riktning. Till exempel i Italien införs allt fler begränsningar och Finland har gått om Italien i alkoholkonsumtion.

Ett effektivt sätt att förebygga alkoholskador är att ha åldersgränser på alkoholinköp. Undersökningar visar att andelen minderåriga som köper alkohol från Alko och dagligvaruhandeln har minskat i vårt land de senaste åren, vilket tyder på att ålderskontrollerna fungerar allt bättre. Dock finns det en skillnad mellan Alko och dagligvaruhandeln: ålderskontrollerna fungerar bättre på Alko.  Nya alkohollagen innebär att starkare drycker än tidigare kommer att säljas i matbutikerna, vilka är sämre på att kontrollera åldern på sina kunder. Kommer detta att ha några konsekvenser för ungas drickande?

Undersökningar visar att ungdomar dricker mindre än tidigare och andelen nyktra ungdomar ökar, vilket förstås är mycket positivt. Men det togs även upp på seminariet att vi bör fundera på vilken nivå vi vill sikta på. När är vi nöjda – vill vi att alla ungdomar ska vara nyktra eller vad är vårt mål?

Seminariedeltagarna fick en inblick i en normal arbetsdag inom akutvården. Ett av regeringens mål är att skapa mera jobb, men i det här sammanhanget skapas jobben på fel ställen. Om tillgången till alkohol ökar innebär det nämligen mer jobb inom vården och polisen. En stor del av patienterna inom akutvården är redan i dagens läge påverkade av någon substans och andelen kommer med stor sannolikhet att öka ytterligare om lagförslaget går genom.

I övriga anföranden lyftes fram äldres drickande samt följder för arbetsgivare i form av ökad sjukfrånvaro och nedsatt arbetsförmåga.

Sammanfattningsvis konstaterades att vi har forskare, erfarenhetsexperter och yrkespersonal som varnar för följderna av en mer liberal alkoholpolitik. Varför lyssnar inte politikerna? Bland seminarieåhörarna fanns flera riksdagsassistenter, förhoppningsvis för de fram orosmomenten till beslutsfattarna.

Tack för allt!

Nu har vi kommit till slutet av min praktikperiod här på KRAN rf. Jag har fått ta del av många intressanta livshistorier som jag kommer att minnas länge.

Om ni är intresserade av att ta del av några av dem så är ni välkomna till KRAN rf:s festseminarium den 26/4 kl. 11.00 – 15.00. Där får ni bland annat ta del av Eila Saapunkis ”Performance om ljus och mörker” som vi för tillfället är i full gång att repetera.

Eila

Anmäl er på http://www.kran.fi/seminars/festseminarium/

/My Ström-Rantamäki

Att skriva sin framtid

thefuture

Nu när vi har tittat på vilka våra värderingar är och fått en överblick över det förflutna med hjälp av tidslinjen är det dags att hitta framåt.

Jag tror att vi måste ha en plan, sträva efter något som känns värdefullt för att vi ska orka med det här livet med alla dess med- och motgångar. Som en vägvisare när vi känner oss vilse, som en fyr i mörkret.

Har man ett konkret mål, som är i linje med sina värderingar, behöver man inte fråga sig “vad är meningen med allt detta?” eller “vart är jag på väg?”. Man vet, och jobbar aktivt och medvetet för att komma dit.

När vi definierar vad vi vill med framtiden är det också nyttigt att definiera vad vi INTE vill. Så att vi kan undvika det.

Övning:

Använd 15 minuter till att “freeflow”-skriva om hur du absolut INTE vill att din framtid ska se ut. Freeflow-skrivande innebär att du sätter en klocka på 15 minuter och skriver oavbrutet den tiden, bry dig inte om grammatik eller stavfel eller ens så mycket om innehåll. Sluta bara inte skriva. Du kan renskriva detta sen och fundera på vad du skrev och vad det betyder.

Gör sedan samma övning, skriv 15 minuter om vad du VILL ska hända i framtiden. Hur ditt ideala liv ser ut?

Läs genom de två texterna, med dessa som grund kan du börja göra en konkret plan för hur du ska nå din önskade framtid och hur du ska undvika din mardrömsframtid.

 

My Ström-Rantamäki, praktikant på KRAN

Livslinjen/Tidslinjen

Jag gjorde själv värderingstestet som jag länkade till i förra inlägget. Den positiva egenskap som kom högst på listan var ”perspektiv”, förmågan att se saker från olika synvinklar.  Detta kan ha att något att göra med varför jag tycker så mycket om nästa övning; tidslinjen.

När man ritar upp sitt liv på en tidslinje blir det överskådligt. Man ser det från ett annat perspektiv. På ett papper är livet i behändigt hanterbart format.

Samtidigt slogs jag av tyngden av flera livshändelser, hur händelse efter händelse sliter bort mattan under en, formar en och leder en till att göra bättre val för framtiden.

Jag rekommenderar varmt att göra en tidslinje över ert liv.

Så här gjorde jag:

  1. Spendera ca 15 – 30 min för att skriva ner händelser i livet som varit betydelsefulla. Både positiva, stabila och negativa saker. En bra historia är flerdimensionell, konflikter och motgångar är det som gör en berättelse intressant. Försök att sätta in något ungefär vartannat år.
  2. Sätt sedan händelserna i kronologisk ordning och skriv ungefär hur gammal du var.
  3. Ta ett papper och lägg det horisontellt, rita en linje tvärs över pappret med födelseåret till vänster och nuvarande år till höger. Dela den sedan på mitten, och skriv där vilket år som är helt i mitten på ditt liv. Jag är född 1987, så mitt ”mitten år” är 2002. (mitt födelseår (1987) plus min ålder (30) delat på två (15) = 2002.)
  4. Placera sedan in händelserna på linjen, om du vill kan du placera upplevelser du tolkar som negativa under linjen och händelser du tolkar som positiva över linjen.

 

Livslinje

 

My Ström-Rantamäki, praktikant på KRAN

Välkommen!

Varmt välkommen till KRAN:s nya blogg! Här kommer ni bland annat att få ta del av vad vi har på gång på förbundet samt läsa tankeväckande inlägg av våra erfarenhetsexperter.

Vår hemsida med all information om förbundet hittas även i fortsättningen på adressen kran.fi.

Värderingar

varderingar

Vad är viktigt för dig? Vi har alla olika saker som vi tycker är värdefulla. Vad vi anser vara meningsfullt och rätt styr våra handlingar och beteende. Skapar våra liv, ligger till grund för våra reaktioner.

När vi berättar en historia är det viktigt att veta vem ”jag” är som berättar och varför jag gör/har gjort de val jag har. Vilka är mina värderingar och handlar jag efter dem? Hur kändes det de gånger jag handlat mot mina värderingar?

Varför är det viktigt att vara medveten om sina värderingar? När vi vet vad som är viktigt för oss och vad vi tycker är rätt så kan vi lättare göra val, stå för våra åsikter och vara stolta och självsäkra.

Gå in på http://nykraft.pro.viasurvey.org och gör testet för att bli medveten om dina värderingar och positiva sidor!

Testet är vetenskapligt grundat och används bland annat av Lunds Universitet i utbildningssyfte.

My Ström-Rantamäki, praktikant på KRAN

Vilken är din historia?

Vi börjar nu ett nytt projekt här om berättande. Det finns få människor som inte tycker om en bra berättelse, om det så är en bok, en film eller något en släkting berättat för en. En bra berättelse har något, som fångar, som trollbinder, som lär en något nytt, om världen och en själv.

Jag och deltagarna i projektet ska tillsammans under de kommande veckorna utforska vad deras personliga berättelse är. Vad som rör dem och i och med det kan röra andra.

Berättelser, sagor och myter har i alla tider används för att inspirera, varna och underhålla. Att lyssna på någon annans berättelse är ett säkert sätt att utforska områden och situationer man kanske inte själv har varit i och på så sätt få insikt i andras liv och känslor. Öka sin empati.

Alla deltagarna har någon slags egna erfarenheter av missbruk och/eller psykisk ohälsa och är redo att dela med världen vad de lärt sig och hur det gick till.

Välkommen att följa med på vår resa här på bloggen, jag kommer att lägga upp inlägg och övningar som kan göras på egen hand parallellt med vårt arbete.

Alla människor har en historia som är värd att berättas, vilken är din?

yourstory

My Ström-Rantamäki, praktikant på KRAN

En erfarenhetsexperts livshistoria

Jag föddes i Vanda år 1967 till en lycklig familj med mamma, pappa, två syskon, mommo och mofa. Vi bodde alla under samma tak i ett splitternytt hus.

I oktober 1968 då jag var 1 år gammal åkte min kära pappa med min kära mofa och deras bästa kompis till stugan på andjakt. På söndagkväll väntade min mamma och min mommo att karana sku komma hem, men den dagen har inte ännu kommit. Vi har väntat på dom nu i 48 år. 3 karar försvann som aska med vinden. Ingen vet vad som har hänt, och tror knappast att vi nånsin får veta det heller. Det enda jag själv önskar är att dom inte har behövt lida.

Mamma började supa, mommo läste bibeln och bad till Gud. Varje lördag fick jag åka med mamma och syskonen till Helsingfors, till Hagnäs Alko. Visst fanns det ju Alko närmare, men mamma ville inte att någon i byn skulle få veta att hon var törstig.

Fast jag var minst av syskonen fick jag ofta ta hand om min mamma . Det var otaliga gånger som jag fick dra upp min över 100 kg vägande mamma från snödrivan dit hon hade slocknat. Det var inte heller så roligt att höra mamma skrika varje veckoslut om att hon vill dö och att hon hatar hela livet.

Mina kompisar fick inte komma hem till oss, för mamma ville inte att någon i vår lilla by skulle märka att hon dricker. Butiksresorna fick vi barnen klara av utan mamma, hon låg hemma mer eller mindre i krapula, butikslappen skrev hon nog så vi visste vad vi skulle köpa. Ofta blev det bara franskbröd med lördagskorv, för annat orkade hon inte laga till oss. Men dricka, det orkade hon.

År 1975, när jag var 8 år fick jag världens bästa styvfar, allt ändrades med en gång, mamma minskade på drickandet, och födde en lillasyster till mej tre år senare.

Är 1983 slutade jag grundskolan och tänkte ha ett mellanår i studierna.. Det ”mellanåret” räckte 22 år. Jag jobbade som springbud, telefonist, fakturerare och sekreterare men visste alltid att jag vill bli en skötare. År 2003 jobbade jag på stadens telefonväxel, där jag varje dag blev arbetsplatsmobbad. En morgon då jag var på väg till jobbet, men inte kunde sminka mig då händerna darrade så mycket av att vara rädd att gå till jobbet, beslöt jag mej för att säga mej upp och hade alltså då möjlighet till att börja studera till mitt drömyrke. Blev färdig sköterska inom missbruks- och mentalvården 2006.

Mina barn är födda 95-96 och 99. Yngsta studerar till frissa i Helsingfors, mellersta till psykolog i Joensuu och äldsta är knarkare, alkoholist i Mäntsälä.

Jag blev ensam-mamma år 2002, då jag separerade från barnens pappa. Blev ensam med tre små barn. På morgonen förde jag barnen till två olika dagisar, jobbade på dagarna, skötte ensam om vardagen. Hur jag klarade av det vet jag inte, men jag överlevde.

År 2008 hittade jag en fin man ” Alex ” som också var ensampappa till tre barn. Barnen var i samma ålder som mina, ett stort hus på landet, eget företag. Jag fick leva prinsessaliv, allt som jag pekade på köpte han till mej, vi reste mycket. Jag kände mej jättelycklig. Vi sällskapade i 10 månader, tills det blev dags att flytta till landet så vi alla kunde alla vara under samma tak, tillsammans, jättelyckliga… så trodde jag.

Men hur blev det? Vi hade inte fått ens sista möblerna in till huset, då han öppnade flaskan som han inte fick fast på 2 följande veckor. Han hade fullständigt dolt sitt alkoholberoende till mej. Jag såg ju bara ljusröda hjärtor överallt, men märkte inga märken på problem som sedan kom fram. Firman höll på att gå i konkurs, min man var en alkoholberoende, banken ville ha sina lån tillbaka mm.

Under två veckors tid hittade jag tomma flaskor i barnens stövlar, kastruller, tvättmaskinen…….Ja det fanns många platser där man kunde gömma flaskorna. Han var ”klok” då han gömde dom, men dum då han glömde att ta bort tomma flaskorna från gömman. Så var det ju.

Jag märkte snabbt att jag hade kommit in i ett helvete. Jag bodde med en narcissist, en alkoholist. Mina vänner ville alla komma hem till oss för att se min stora lycka som jag hade talat om i 10 månaders tid men jag lärde mej ljuga att i dag kan man inte komma, inte heller i morgon. Vi har magflunssa, vi har feber, NEJ KOM INTE, PLIIS. Jag ville inte att dom skulle se vårt helvete.

Natten i juli, två veckor efter att vi hade flyttat misshandlade han hela vår familj. Orsaken till detta var att någon av mina barn hade kvällen innan bitit en liten bit av ett päron och lagt tillbaka det i fruktskålen. Han skrek att jag hade misslyckats med att uppfostra min barn och att de betedde sig som svin i hans hus. Kunde inte ringa till polisen för han hade gevär och han sade, att om jag ringer så mördar han oss alla.

Vi väntade tills han slocknade. Jag viskade till barnen att dom skulle packa sina viktigaste saker i väskan och att vi åker till skyddshemmet. Yngsta packade Tops-pinnar, för hennes öron kliade ofta, äldsta tog sin pleikkare och mellersta tog sina två levande kaniner, som vi hade skaffat till vårt nya hem på landet. Jag sade till henne att vi inte kan ta kaninerna med oss, men hon sade att hon inte kommer utan dem. Vi smög oss ut ur huset, satte oss i bilen och for iväg.

Jag hade jobbat på skyddshemmet under min praktik, så jag skämdes att åka dit då jag visste att jag känner alla som jobbar där. Men det var bara att svälja stoltheten, för nu fanns det inga andra möjligheter.

Efter en vecka for vi med skyddshemmets personal och polisen hem till Axel för att hämta våra kläder, barnens viktigaste leksaker och övrigt, men det fanns inget att ta med sig, för Axel hade hämtat allt ut på gården och tänt eld på sakerna. Det hade han ju med sms hotat att göra, men jag trodde inte att han skulle ha varit så sjuk.

Vi bodde i skyddshemmet i två månader tills vi fick ett eget hem från samma radhus varifrån vi hade flyttat bort för ett år sedan. Varje dag kom någon granne emot och jag fick berätta för dem, att allt inte gick som planerat. Jag hade ju hunnit skryta till alla grannar om att jag flyttar till landet med en härlig prins. Min dröm hade blivit en mardröm.

Alex gjorde allt för att göra mitt liv till ett helvete. Tomma bilringar, hundskit i postlådan, samtal till min arbetsplats mm. Hans fantasi räckte till allt mellan himmel o jord. Jag blev sjukskriven från mitt jobb på 6 månader. Orsaken var svår depression och sömnlöshet. Gick ner 30 kilo, matlusten var borta.

Alex sade, att om jag inte kommer tillbaka hänger han sej. Vi skulle ha rättegång, där jag skulle kräva ersättning för all vår egendom som han hade bränt. Jag väntade i rättegångssalen på honom, men han kom aldrig. Vi fick höra att han hade hängt sej samma morgon.

Jag gick ut från salen, gick in till polisstationen och sade att jag har mördat en människa. Så kände jag mej just då. Där satt jag hela dagen och polisen försökte göra klart för mej att det var hans eget val. Jag hade inte köpt repet till honom, jag hade inte sparkat stolen bort som var under honom.

Det kändes tomt, jag hade ju ändå älskat honom mycket.

Hans släktingar och kompisar började ringa upp mej. Alla var fulla av hat mot mej. Hur hade jag kunnat lämna världens ljuvligaste man och få honom att må så illa att han hade tagit detta beslut? Ingen trodde mej då jag försökte berätta om alkohol och misshandel.

Vad gjorde jag då? Gick till Alko, började dricka. Det var enda sättet att glömma allt för en stund. Jag blev en annan människa kände inte mej själv mera. Jag gömde flaskorna hemma, på kvällarna kunde jag inte söka barnen från sina kompisar med bilen för jag var ju inte i körskick. Jag blev ofta sen från jobbet, men hade alltid mina förklaringar.

Varannat veckoslut var barnen hos pappan. Jag for till restaurangen, söp mej full, vaknade på morgonen på olika okända platser. Vaknade emellanåt på sjukhuset, då jag hade försökt göra självmord.

Efter några månader räckte det inte för mej, med att slippa till restaurangen varannat veckoslut. Då barnen var hos mej, väntade jag tills de somnade, bytte om till festkläder och for iväg, Jag hoppades att barnen inte skulle vakna. Nångång ringde barnen på morgonen till mej och frågade var jag var. Ljög till dom att jag hade farit till någon väninna genast på morgonen. Kom hem med gårdagens mejkup och med bilekläderna på mej. Barnen var inte dumma, dom började förstå vad jag höll på med. Dom började kalla mej till hora, till suput, till en dålig mamma. Jag nekade till allt, men det som barnen sade var ju sant.

En morgon då jag kom hem från mina äventyr, hade mina barn skrivit med läppstift på toalettspegeln. SATANS HORA, VAKNA!

Jag ringde följande dag till A-kliniken, där jag genast fick hjälp. Skötaren där sade att om jag fortsätter på detta sätt kommer jag antingen att mista mina barn eller själv dö. Jag slutade dricka med en gång och mina barn fick en ny mamma. Började gå till Mehiläinen i Forum via min arbetshälsa, där jag fick gå igenom händelserna med världens bästa psykiater, Fabio Goderecci. Han var insatt i narcissism och alkoholism, och var för mej den rätta personen som kunde hjälpa mej. Han hade svar på varje fråga jag ställde.

Är evigt lycklig över att mina barn väckte mej innan det var försent. Vi fick en familjearbetare till oss, som kom hem en gång i veckan för att kolla hur vi mår. Vi gjorde mat tillsammans, spelade Afrikas stjärna, eller så satt vi bara och talade om vardagliga saker med henne och barnen.

De senaste 5 åren har jag gått hos psykiatern en gång i månaden, en psyk sjukskötare tre ggr i månaden, på gestaltterapi och varit på rehabilitering för personer med svår depression.

I dag känner jag, att jag mår bra, eller ska vi säga bättre. Kan använda alkohol utan att vara rädd för följderna. Har ett bra förhållande till mina flickor, håller också kontakt till min son, försöker hjälpa honom på allt sätt.

Det bästa som jag gjort på sistone är att jag har börjat erfarenhetsexpertutbildningen. Jag har kunnat be om förlåtelse av mina barn, om hur jag har betett mej som mamma efter Alex död. De har alla förlåtit mej. Jag har lärt mej att det ALDRIG är försent att be om förlåtelse.

Vet inte och kommer aldrig att förstå vad som har varit meningen med allt detta. Men, i alla fall känns det som om ingenting mera kan få mej att rasa. Tungt har det varit på alla sätt.

Jag ser emot framtiden. Är lycklig över att jag lever och försöker njuta av livet som jag hoppas att ännu har mycket att ge mej.

Det här var min historia, Tack för att du läste den!