Ny medarbetare!

KRAN har idag fått förstärkning av Catharina, som kommer att jobba både på kansliet och bland våra medlemmar! Här får hon presentera sig själv:

”Hej! Jag heter Catharina och har nyss börjat på KRAN rf som assistent. Jag är 27 år och kommer ursprungligen från Esbo men har bott i Helsingfors i snart 10 år. Jag har magisterexamen i nordisk litteraturvetenskap och har tidigare jobbat bl.a. med kundservice på caféer, som receptionist på olika banker och som assistent på en yogaskola. Förra året var jag praktikant på Radio Nostalgia och hoppas på att i framtiden jobba mera med radio eller film. Här på KRAN kommer jag att vara med i olika projekt och skriva blogginlägg som behandlar olika slags beroende. Jag älskar att läsa, promenera i skogen, cykla och dansa!”

Ni kommer med andra ord att få läsa inlägg skrivna av Catharina här på KRAN:s blogg de kommande månaderna. Välkomna att läsa!

Annonser

Evenemang

Juni
6.6-7.6. Rusmedelsdagarna på Kulturhuset i Helsingfors.

Augusti
7.8-12.8. KRAN ordnar semestervecka för f d missbrukare i samarbete med Svenska semesterförbundet i Finland rf. I år hålls en semestervecka med rofylld och naturnära inkvartering i  Labbnäs semesterhem mitt på Kimitoön. Ansök senast 18.6 på www.semester.fi/ansokan. Info: emma-lena.lyback@kran.fi, tfn: 050 578 0709.

25.8 Deadline för ansökan till KRAN:s erfarenhetsexpertutbildning som börjar i Åbo i oktober 2017. Utbildningen är till för dig som har haft problem med missbruk och/eller psykisk ohälsa eller är närstående till dessa personer. Info och anmälan: emma-lena.lyback@kran.fi, tfn: 050 578 0709.

September
8-10.9. Retreat för närstående på Snoan. Välkommen till Snoan på gratis retreat med temat ”Vila i mig”. Du som är närstående till missbrukare (spelberoende, alkoholist etc) kom och få styrka av tystnaden och naturen i Lappvik. Arrangör: KRAN rf. Anmälan senast 31.8: Emma-Lena Lybäck, tfn: 050 578 0709 eller emma-lena.lyback@kran.fi

November
7.11. Minnestillställning i Gamla kyrkan i Helsingfors kl. 18 till minne av dem som gått bort p.g.a. drogmissbruk. Arrangörer bl.a. KRAN rf, Irti Huumeista ry, Tukikohta ry, Stop Huumeille och Helsingin seurakuntayhtymä.

14.11. Varmt välkommen på KRAN:s 35-års jubileumsseminarium i festsalen på G18! I festseminariet deltar bl.a. rikssvenska gästföreläsare och erfarenhetsexpert med performance om Ljus och mörker. Info och anmälan: emma-lena.lyback@kran.fi, tfn: 050 578 0709.

21.11. KRAN:s höstseminarium.

Alkoholreformens bortglömda följder

Det är många som kritiserar förslaget till ny alkohollag. Bland kritikerna hittas bland annat polisen som varnar för att polisens resurser inte kommer att räcka till om lagen träder i kraft, forskare som varnar för att konsumtionen och därmed också folkhälsoproblemen kommer att öka, och till och med svenska Systembolaget som är oroade för vad lagen kommer att leda till.

KRAN:s koordinator deltog häromdagen i ett seminarium med rubriken ”Alkoholilain kokonaisuudistus – unohdetut totuudet”, där man bland annat tog upp de orosmoment som finns om lagförslaget träder i kraft.

unohdetut totuudet

I anförandena konstaterades bland annat att Finland går emot utvecklingen i Europa. I många andra länder har man på senare år satsat på en mer restriktiv alkoholpolitik, medan den finländska alkoholpolitiken går i en mer liberal riktning. Till exempel i Italien införs allt fler begränsningar och Finland har gått om Italien i alkoholkonsumtion.

Ett effektivt sätt att förebygga alkoholskador är att ha åldersgränser på alkoholinköp. Undersökningar visar att andelen minderåriga som köper alkohol från Alko och dagligvaruhandeln har minskat i vårt land de senaste åren, vilket tyder på att ålderskontrollerna fungerar allt bättre. Dock finns det en skillnad mellan Alko och dagligvaruhandeln: ålderskontrollerna fungerar bättre på Alko.  Nya alkohollagen innebär att starkare drycker än tidigare kommer att säljas i matbutikerna, vilka är sämre på att kontrollera åldern på sina kunder. Kommer detta att ha några konsekvenser för ungas drickande?

Undersökningar visar att ungdomar dricker mindre än tidigare och andelen nyktra ungdomar ökar, vilket förstås är mycket positivt. Men det togs även upp på seminariet att vi bör fundera på vilken nivå vi vill sikta på. När är vi nöjda – vill vi att alla ungdomar ska vara nyktra eller vad är vårt mål?

Seminariedeltagarna fick en inblick i en normal arbetsdag inom akutvården. Ett av regeringens mål är att skapa mera jobb, men i det här sammanhanget skapas jobben på fel ställen. Om tillgången till alkohol ökar innebär det nämligen mer jobb inom vården och polisen. En stor del av patienterna inom akutvården är redan i dagens läge påverkade av någon substans och andelen kommer med stor sannolikhet att öka ytterligare om lagförslaget går genom.

I övriga anföranden lyftes fram äldres drickande samt följder för arbetsgivare i form av ökad sjukfrånvaro och nedsatt arbetsförmåga.

Sammanfattningsvis konstaterades att vi har forskare, erfarenhetsexperter och yrkespersonal som varnar för följderna av en mer liberal alkoholpolitik. Varför lyssnar inte politikerna? Bland seminarieåhörarna fanns flera riksdagsassistenter, förhoppningsvis för de fram orosmomenten till beslutsfattarna.

Tack för allt!

Nu har vi kommit till slutet av min praktikperiod här på KRAN rf. Jag har fått ta del av många intressanta livshistorier som jag kommer att minnas länge.

Om ni är intresserade av att ta del av några av dem så är ni välkomna till KRAN rf:s festseminarium den 26/4 kl. 11.00 – 15.00. Där får ni bland annat ta del av Eila Saapunkis ”Performance om ljus och mörker” som vi för tillfället är i full gång att repetera.

Eila

Anmäl er på http://www.kran.fi/seminars/festseminarium/

/My Ström-Rantamäki

Att skriva sin framtid

thefuture

Nu när vi har tittat på vilka våra värderingar är och fått en överblick över det förflutna med hjälp av tidslinjen är det dags att hitta framåt.

Jag tror att vi måste ha en plan, sträva efter något som känns värdefullt för att vi ska orka med det här livet med alla dess med- och motgångar. Som en vägvisare när vi känner oss vilse, som en fyr i mörkret.

Har man ett konkret mål, som är i linje med sina värderingar, behöver man inte fråga sig “vad är meningen med allt detta?” eller “vart är jag på väg?”. Man vet, och jobbar aktivt och medvetet för att komma dit.

När vi definierar vad vi vill med framtiden är det också nyttigt att definiera vad vi INTE vill. Så att vi kan undvika det.

Övning:

Använd 15 minuter till att “freeflow”-skriva om hur du absolut INTE vill att din framtid ska se ut. Freeflow-skrivande innebär att du sätter en klocka på 15 minuter och skriver oavbrutet den tiden, bry dig inte om grammatik eller stavfel eller ens så mycket om innehåll. Sluta bara inte skriva. Du kan renskriva detta sen och fundera på vad du skrev och vad det betyder.

Gör sedan samma övning, skriv 15 minuter om vad du VILL ska hända i framtiden. Hur ditt ideala liv ser ut?

Läs genom de två texterna, med dessa som grund kan du börja göra en konkret plan för hur du ska nå din önskade framtid och hur du ska undvika din mardrömsframtid.

 

My Ström-Rantamäki, praktikant på KRAN

Livslinjen/Tidslinjen

Jag gjorde själv värderingstestet som jag länkade till i förra inlägget. Den positiva egenskap som kom högst på listan var ”perspektiv”, förmågan att se saker från olika synvinklar.  Detta kan ha att något att göra med varför jag tycker så mycket om nästa övning; tidslinjen.

När man ritar upp sitt liv på en tidslinje blir det överskådligt. Man ser det från ett annat perspektiv. På ett papper är livet i behändigt hanterbart format.

Samtidigt slogs jag av tyngden av flera livshändelser, hur händelse efter händelse sliter bort mattan under en, formar en och leder en till att göra bättre val för framtiden.

Jag rekommenderar varmt att göra en tidslinje över ert liv.

Så här gjorde jag:

  1. Spendera ca 15 – 30 min för att skriva ner händelser i livet som varit betydelsefulla. Både positiva, stabila och negativa saker. En bra historia är flerdimensionell, konflikter och motgångar är det som gör en berättelse intressant. Försök att sätta in något ungefär vartannat år.
  2. Sätt sedan händelserna i kronologisk ordning och skriv ungefär hur gammal du var.
  3. Ta ett papper och lägg det horisontellt, rita en linje tvärs över pappret med födelseåret till vänster och nuvarande år till höger. Dela den sedan på mitten, och skriv där vilket år som är helt i mitten på ditt liv. Jag är född 1987, så mitt ”mitten år” är 2002. (mitt födelseår (1987) plus min ålder (30) delat på två (15) = 2002.)
  4. Placera sedan in händelserna på linjen, om du vill kan du placera upplevelser du tolkar som negativa under linjen och händelser du tolkar som positiva över linjen.

 

Livslinje

 

My Ström-Rantamäki, praktikant på KRAN

Välkommen!

Varmt välkommen till KRAN:s nya blogg! Här kommer ni bland annat att få ta del av vad vi har på gång på förbundet samt läsa tankeväckande inlägg av våra erfarenhetsexperter.

Vår hemsida med all information om förbundet hittas även i fortsättningen på adressen kran.fi.

Värderingar

varderingar

Vad är viktigt för dig? Vi har alla olika saker som vi tycker är värdefulla. Vad vi anser vara meningsfullt och rätt styr våra handlingar och beteende. Skapar våra liv, ligger till grund för våra reaktioner.

När vi berättar en historia är det viktigt att veta vem ”jag” är som berättar och varför jag gör/har gjort de val jag har. Vilka är mina värderingar och handlar jag efter dem? Hur kändes det de gånger jag handlat mot mina värderingar?

Varför är det viktigt att vara medveten om sina värderingar? När vi vet vad som är viktigt för oss och vad vi tycker är rätt så kan vi lättare göra val, stå för våra åsikter och vara stolta och självsäkra.

Gå in på http://nykraft.pro.viasurvey.org och gör testet för att bli medveten om dina värderingar och positiva sidor!

Testet är vetenskapligt grundat och används bland annat av Lunds Universitet i utbildningssyfte.

My Ström-Rantamäki, praktikant på KRAN

Vilken är din historia?

Vi börjar nu ett nytt projekt här om berättande. Det finns få människor som inte tycker om en bra berättelse, om det så är en bok, en film eller något en släkting berättat för en. En bra berättelse har något, som fångar, som trollbinder, som lär en något nytt, om världen och en själv.

Jag och deltagarna i projektet ska tillsammans under de kommande veckorna utforska vad deras personliga berättelse är. Vad som rör dem och i och med det kan röra andra.

Berättelser, sagor och myter har i alla tider används för att inspirera, varna och underhålla. Att lyssna på någon annans berättelse är ett säkert sätt att utforska områden och situationer man kanske inte själv har varit i och på så sätt få insikt i andras liv och känslor. Öka sin empati.

Alla deltagarna har någon slags egna erfarenheter av missbruk och/eller psykisk ohälsa och är redo att dela med världen vad de lärt sig och hur det gick till.

Välkommen att följa med på vår resa här på bloggen, jag kommer att lägga upp inlägg och övningar som kan göras på egen hand parallellt med vårt arbete.

Alla människor har en historia som är värd att berättas, vilken är din?

yourstory

My Ström-Rantamäki, praktikant på KRAN